TS.BS LÃ THANH HÀ

Giám đốc Lã Hà Clinic

Chuyên gia hàng đầu tiên phong trong lĩnh vực Da liễu – Thẩm mỹ tại Việt Nam

  • Trưởng khoa Da liễu
  • Nguyên trưởng bộ môn Da liễu
  • Giảng viên bộ môn Da liễu
  • Chủ nhiệm khoa Da liễu – Thẩm mỹ
  • Hội viên hội Da liễu Việt Nam
  • Hội viên hội Da liễu Châu Âu
0862.511.699