Laser CO2

Phá hủy các bao xơ, giải phóng các ổ viêm, tiêu viêm, tránh sự lan rộng của các tổn thương do mụn khiến da lành thương rất nhanh

0862.511.699